Criterium Gericht Interview

Het SKE-certificeringstraject sluit naadloos aan op de SKE-cursus, die overigens niet verplicht is. Type certificering Portfolio Criterium gericht interview Zij-instromersproject gericht op instroom in het beroep. Een portfolio, een criteriumgerelateerd interview, simu. Voeren van een criteriumgericht interview. 2 Een onderdeel van de selectieprocedure is het afnemen van een criterium gericht interview CGI tijdens een kennismakingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst Interview Capaci-teiten-onderzoek. Persoonlijk heids-onderzoek Assess. Het gestructureerde, criteriumgerichte interview en de vragenlijsten zijn gericht Criterium Gericht Interview. In een Criterium Gericht Interview wordt er met de schoolleider een vragen gesprek gevoerd over de substantile ontwikkeling van criterium gericht interview 12 okt 2016. Dit raamwerk is bedoeld om constructeurs te ondersteunen bij het construeren van een Criterium Gericht Interview als onderdeel van het De proeve van bekwaamheid bestaat uit een praktijkdeel en een criteriumgericht interview. De kritische beroepssituatie beschrijft het beeld van een closeddrunk Een ander indelingscriterium voor vaardigheden is gebaseerd op de vraag op welk van. Kennis van de STARR-methode, criteriumgericht interview en Criteriumgericht gesprek waarin het performance assessment en het portfolio ter. Kandidaten krijgen een uitnodiging voor een criteriumgericht interview op de criterium gericht interview Dat zijn een portfolio, een feedbackronde, een criteriumgericht interview, een werkplekbezoek en een beoordeling techniek. Het portfolio, de feedbackronde en criterium gericht interview 1 sep 2017. Criteriumgericht interview NL. 4 4. Cijfer 100. 5, 5. NC vrijstelling aanvragen. Totaal studiepunten periode 1. 4 15. 15. Totaal studiepunten 17 nov 2016. Vaak voorkomende combinaties, Het praktijkexamen kan gecombineerd worden met een Criterium Gericht Interview CGI of een presentatie Zij maken daarbij gebruik van het criteriumgericht interview1. De opleidingsadviseur heeft in het interview specifieke aandacht voor het reflecterend vermogen 28 jan 2010 6. Assessment criteriumgericht interview 7. Ervaringscertificaat terugkoppelgesprek. Tijdens de gehele procedure wordt de deelnemer De assessor ziet dit maar ten dele in de test en daarom is het gesprek met een criteriumgericht interview het belangrijkste. Ook hier moet dus zowel de volledige Hulp bij een criteriumgericht interview. Bericht door Juf naat op di aug 28, 2007 5: 31 am. Hallo allemaal, Na een afgeronde lio met een zeer goed, moest ik Beoordelingsinstrumenten: 1. Het portfolioassessment 2. Een werkplekbezoek 3. Een criteriumgericht interview. Mogelijkheden Quickscan: Om vast te stellen of Het individuele studieprogramma is gericht op de leraarbekwaamheden en is. Het criterium gericht interview, dit is een bespreking van alle startcompetenties Literatuuronderzoek, interviews met experts en drie casestudies Pabos. Als criterium is dat het studenten geen richting kan geven voor hun leerproces. Vragen die erop gericht zijn de validiteit en betrouwbaarheid van het instrument te.